Правителството прие да работи по програмата на НФСБ за работни места и пазари в строителството
НФСБ счита, че рязко трябва да се смени философията на борбата с епидемията – вместо с пасивни мерки по раздаването на пари на потърпевшите, да стимулира разкриването на нови работни места и пазари
30.04.2020г.

Днес на съвещание на министър-председателя Бойко Борисов с представители на Строителната камара бяха приети голяма част от антикризисните мерки в областта на строителството, внесени от НФСБ на Политическия съвет на управляващата коалиция, проведен на 21.04.2020 г.

В тях, в противовес на пасивните мерки като плащането 60:40, безвъзмездното „грантово“ финансиране и кредитните облекчения, предложихме практически решения за откриването на нови работни места и задействане на крупни инфраструктурни обекти по подобие на Плана „Маршал“ след Втората световна война. (Прессъобщение на НФСБ от 21.04.2020 г. )

Предложихме конкретно:

1.Бюджетното финансиране на инфраструктурни обекти с национално значение с приключено проектиране – пътища, магистрали и др. За 2020 са планирани 100 км на стойност 2.5 млрд. лв. и 260 млн. лв. за II и III-класни пътища

2. Ремонт на язовирни стени и съоръжения на стойност 500 млн. лв. с приключено проектиране. За спешен ремонт са над 400 язовира, класифицирани като опасни и над 2000 са за ремонт.

3. Спешни ремонти на рискови мостови съоръжения и виадукти с приключено проектиране – напр. по АМ „Тракия“ (5 броя на стойност 25 млн. лв.)

4. ВиК обекти с готови проекти – на стойност 1.8 млрд. лв.

5.Възобновяване на програмата по саниране на многофамилни жилища, блокове, кооперации - вече заявени 1.5 млрд. лв. с проекти по области и общини, както и чакащи одобрение за възлагане на инженеринг.

Днес, на срещата между министър-председателя и представителите на строителния бранш беше дадена зелена светлина по точки 1, 4 и 5 от нашата програма.

НФСБ обръща сериозно внимание и на необходимостта от спешен ремонт на язовирните стени и съоръжения с приключило проектиране, както и на опасните язовири, които застрашават живота на хиляди граждани.

Подобна е опасността и при чакащите от десетилетия ремонт мостове и виадукти по пътищата.

Като заостряме вниманието на Правителството върху тези две мерки, обезпечени с бюджетни средства, настояваме те да бъдат предвидени при евентуално бъдещо финансиране.

Приветстваме нашите коалиционни партньори за проявеното практическо мислене и здрав разум, като още веднъж настояваме и за спешни мерки при подпомагане на най-засегнатия отрасъл – туризма, внесени от НФСБ в Народното събрание на 27.04.2020 г.

Припомняме, че реална възможност за облекчаване на икономическата криза, причинена от пандемията, дават и предложенията за допълнителни държавни субсидии за насърчаване на зеленчукопроизводство, овощарство и животновъдство, както и на преработвателните предприятия. Целта е да се увеличи българското производство и неговия дял на пазара.

Предлагаме също така попълване на държавния резерв с дълготрайни хранителни и други продукти с цел стимулиране производството от български предприятия.

НФСБ счита, че рязко трябва да се смени философията на борбата с епидемията – вместо с пасивни мерки по раздаването на пари на потърпевшите, да стимулира разкриването на нови работни места и пазари. За да остане нещо и след кризата за следващите поколения, не само – изхарчени пари.