Публичен регистър на даренията

С оглед спазването на Закона за политическите партии (ЗПП) ПП НФСБ публикува публичен регистър на даренията.

Чл. 29. (1) (Предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Политическите партии разходват средствата си за подготовка и участие в избори, за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Политическата партия създава и води публичен регистър, в който се вписват:

1. лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 и видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание;

2. декларация от лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над 5000 лв.;

3. наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията;

4. обстоятелствата по чл. 17;

5. притежаваните недвижими имоти;

6. разпоредителните сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 5000 лв.;

(3) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Обстоятелствата по ал. 2 се вписват в регистъра в 14-дневен срок от възникването им.

(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Публичността на регистъра по ал. 2 се осигурява чрез интернет страницата на политическата партия.

Декларации за произход на дарения над 5 000 лв.

30.06.2014 - Валентин Касабов 02.09.2014 - Валери Симеонов 02.09.2014 - Данчо Хаджиев 02.09.2014 - Петьо Георгиев 22.04.2013 - Данчо Хаджиев 19.04.2013 - Петьо Георгиев 19.03.2013 - Валери Симеонов 30.01.2013 - Иван Кузманов 11.12.2012 - Данчо Хаджиев 11.12.2012 - Петьо Георгиев 11.12.2012 - Валери Симеонов 09.09.2011 - Петьо Георгиев 09.09.2011 - Данчо Хаджиев 02.08.2011 - Валери Симеонов

Договори за дарения над 5 000 лв.

30.06.2014 - Валентин Касабов 22.04.2013 - Данчо Хаджиев 19.04.2013 - Петьо Георгиев

Дарения от физически лица

11.09.2014 - Росен Чавдаров Миндов 04.09.2014 - Ангел Димитров Божидаров 04.09.2014 - Валентин Митков Демирев 04.09.2014 - Георги Иванов Иванов 04.09.2014 - Георги Тодоров Чалъков 04.09.2014 - Гинка Москова Дянкова 04.09.2014 - Диана Славчева Фъртунова 04.09.2014 - Димитър Кирилов Байрактаров 04.09.2014 - Димо Веселинов Хлебаров 04.09.2014 - Евгений Иванов Манов 04.09.2014 - Златина Великова Зафирова 04.09.2014 - Илко Дамянов Златев 04.09.2014 - Йорданка Костова Богданова 04.09.2014 - Никола Георгиев Димитров 04.09.2014 - Николай Салчев Василев 04.09.2014 - Петко Калоянов Калоянов 04.09.2014 - Севдалина Николова Пенева 04.09.2014 - Станчо Георгиев Стоянов 04.09.2014 - Стоян Николов Физиев 03.09.2014 - Ангелина Атанасова Калоянова 03.09.2014 - Атанас Динев Иванов 03.09.2014 - Боян Димитров Димитров 03.09.2014 - Велимир Методиев Михайлов 03.09.2014 - Владимир Дичев Димов 03.09.2014 - Георги Николаев Дойнов 03.09.2014 - Георги Николаев Митев 03.09.2014 - Гергана Величкова Микова 03.09.2014 - Евдокия Янкова Димитрова 03.09.2014 - Женя Василева Баракова 03.09.2014 - Живко Атанасов Топалов 03.09.2014 - Иван Гарабед Вичинян 03.09.2014 - Иван Стоянов Згуров 03.09.2014 - Йордан Драгомиров Милчев 03.09.2014 - Кирил Иорданов Полихронов 03.09.2014 - Костадин Христов Парашкевов 03.09.2014 - Красимир Христов Богдев 03.09.2014 - Любозар Желев Желев 03.09.2014 - Любомир Стефанов Павлов 03.09.2014 - Панайот Стойчев Георгиев 03.09.2014 - Пейо Димитров Янчев 03.09.2014 - Пенчо Михаилов Цонков 03.09.2014 - Петър Парушев Парушев 03.09.2014 - Пламен Юриев Куюмджиев 03.09.2014 - Росен Йорданов Иванов 03.09.2014 - Руси Асенов Ангелов 03.09.2014 - Светослав Георгиев Стойнов 03.09.2014 - Степан Онник Дадурян 02.09.2014 - Яна Друмева Маркова 02.09.2014 - Костадинка Матева Янкова 02.09.2014 - Светлан Русев Атанасов 02.09.2014 - Мария Димитрова Димитрова 02.09.2014 - Красимир Лозев Лозев 02.09.2014 - Диляна Димитрова Петрова 02.09.2014 - Мария Стоянова Петрова 02.09.2014 - Християн Радев Митев 02.09.2014 - Стоянка Калчева Марчонова 02.09.2014 - Ибрахим Мехмедов Сираков 02.09.2014 - Радостина Йорданова Сиракова 02.09.2014 - Катя Господинова Порязова 02.09.2014 - Гергана Иванова Цонева 02.09.2014 - Атанас Стойчев Терзиев 22.04.2013 - Георги Иванов Костадинов 22.04.2013 - Димитър Жеков Георгиев 22.04.2013 - Дора Цветанова Мунчева 22.04.2013 - Елена Георгиева Георгиева 22.04.2013 - Здравко Христов Ников 22.04.2013 - Йорданка Стефанова Йовчева 22.04.2013 - Мартина Евстратиева Чачевска 22.04.2013 - Муса Мехмедов Сираков 15.04.2013 - Андон Жечков Андонов 15.04.2013 - Атанаска Борисова Велкова 15.04.2013 - Валери Ганев Вълков 15.04.2013 - Георги Иванов Кърджалийски 15.04.2013 - Димитър Димитров Желев 15.04.2013 - Димитър Петков Янев 15.04.2013 - Димитър Стоянов Димитров 15.04.2013 - Дияна Тодорова Николова 15.04.2013 - Дончо Иванов Иванов 15.04.2013 - Ирина Димитрова Пологова 15.04.2013 - Камелия Иванова Иванова 15.04.2013 - Красимир Георгиев Чобанов 15.04.2013 - Красимир Димов Димов 15.04.2013 - Любомир Ганчев Йосифов 15.04.2013 - Магдалена Иванова Стефанова 15.04.2013 - Мариана Калева Стоянова 15.04.2013 - Мария Пенчева Илиева 15.04.2013 - Мартин Ганев Вълков 15.04.2013 - Милен Димитров Полименов 15.04.2013 - Миленка Стоянова Белчева 15.04.2013 - Невяна Петкова Соколова 15.04.2013 - Никола Василев Петров 15.04.2013 - Николай Костадинов Тодоров 15.04.2013 - Николай Минков Иванов 15.04.2013 - Петко Димитров Борисов 15.04.2013 - Пламен Петков Явахчов 15.04.2013 - Радка Иванова Вълкова 15.04.2013 - Роман Константинов Киряков 15.04.2013 - Румен Лъчезаров Петров 15.04.2013 - Румен Николов Димитров 15.04.2013 - Силвия Дианова Симеонова 15.04.2013 - Станка Стефанова Адамова 15.04.2013 - Стоян Апостолов Чайков 15.04.2013 - Стоян Диков Диков 15.04.2013 - Тонка Димитрова Тенева 15.04.2013 - Янчо Георгиев Янакиев 11.04.2013 - Веселина Георгиева Гигова 11.04.2013 - Георги Николаев Дойнов 11.04.2013 - Георги Николаев Митев 11.04.2013 - Георги Стоянов Ваташки 11.04.2013 - Димитър Данчев Гигов 11.04.2013 - Димитър Иванов Трифонов 11.04.2013 - Димитър Парашкевов Парашкевов 11.04.2013 - Драгомир Димитров Димитров 11.04.2013 - Евгений Иванов Манов 11.04.2013 - Евгения Иванова Гавраилова 11.04.2013 - Златина Великова Зафирова 11.04.2013 - Иван Стоянов Згуров 11.04.2013 - Илко Дамянов Златев 11.04.2013 - Кирил Йорданов Полихронов 11.04.2013 - Красимир Лозев Лозев 11.04.2013 - Красимир Христов Богдев 11.04.2013 - Николай Андреев Димитров 11.04.2013 - Николай Димитров Николов 11.04.2013 - Пламен Иванов Иванов 11.04.2013 - Стоян Георгиев Пантов 11.04.2013 - Христо Стоянов Христов 10.04.2013 - Ангелина Атанасова Калоянова 10.04.2013 - Атанас Стойчев Терзиев 10.04.2013 - Борис Емилов Николаев 10.04.2013 - Гергана Иванова Цонева 10.04.2013 - Диляна Димитрова Петрова 10.04.2013 - Евдокия Янкова Димитрова 10.04.2013 - Йордан Драгомиров Милчев 10.04.2013 - Маргарита Теодосиева Иванова 10.04.2013 - Маринка Димитрова Парашкевова 10.04.2013 - Мария Андреева Царева - Димитрова 10.04.2013 - Павлина Николова Костадинова 10.04.2013 - Светла Иванова Стоянова 10.04.2013 - Светослав Георгиев Стойнов 10.04.2013 - Симеон Динков Шопов 10.04.2013 - Сотир Петров Христов 10.04.2013 - Станка Петрова Куюмджиева 10.04.2013 - Стефан Иванов Чолаков 10.04.2013 - Тодорка Паскова Димитрова 10.04.2013 - Юлиан Атанасов Илиев 09.04.2013 - Ани Николаева Високова 09.04.2013 - Антония Денкова Колева 09.04.2013 - Владимир Дичев Димов 09.04.2013 - Габриела Георгиева Георгиева 09.04.2013 - Генка Янкова Борисова 09.04.2013 - Георги Димитров Димитров 09.04.2013 - Георги Петров Куюмджиев 09.04.2013 - Георги Тодоров Чалъков 09.04.2013 - Даниела Желева Лазарова 09.04.2013 - Диана Веселинова Петрова 09.04.2013 - Димитър Иванов Шишманов 09.04.2013 - Димитър Тонев Тошев 09.04.2013 - Дора Калоянова Згурова 09.04.2013 - Златко Христов Стоянов 09.04.2013 - Иван Георгиев Георгиев 09.04.2013 - Иван Стоянов Кукуринков 09.04.2013 - Йорданка Костова Богданова 09.04.2013 - Кеворк Онник Дадурян 09.04.2013 - Костадинка Матева Янкова 09.04.2013 - Мария Димитрова Димитрова 09.04.2013 - Мария Стоянова Петрова 09.04.2013 - Милена Иванова Йорданова 09.04.2013 - Невенка Тодорова Байчева 09.04.2013 - Николета Василева Тошева 09.04.2013 - Пейко Димитров Янчев 09.04.2013 - Радомир Колев Георгиев 09.04.2013 - Светлан Русев Атанасов 09.04.2013 - Степан Онник Дадурян 09.04.2013 - Християн Радев Митев 08.04.2013 - Антон Иванов Монев 08.04.2013 - Боян Димитров Димитров 08.04.2013 - Валентин Владимиров Николов 08.04.2013 - Валентин Кирилов Касабов 08.04.2013 - Валентин Митков Демирев 08.04.2013 - Велимир Методиев Михайлов 08.04.2013 - Галин Ангелов Троев 08.04.2013 - Георги Атанасов Илиев 08.04.2013 - Георги Димитров Иванов 08.04.2013 - Георги Димов Петков 08.04.2013 - Георги Трайчев Кармъзов 08.04.2013 - Диана Славчева Фъртунова 08.04.2013 - Димитър Атанасов Мусов 08.04.2013 - Димитър Йорданов Георгиев 08.04.2013 - Димо Веселинов Хлебаров 08.04.2013 - Дияна Димитрова Димитрова 08.04.2013 - Добромир Петров Владиков 08.04.2013 - Добромир Тодоров Кънев 08.04.2013 - Доника Маринова Маринова 08.04.2013 - Евгени Вилиев Славчев 08.04.2013 - Емил Атанасов Винаров 08.04.2013 - Жана Георгиева Полихронова 08.04.2013 - Живко Атанасов Топалов 08.04.2013 - Живко Стаматов Петров 08.04.2013 - Ибрахим Мехмедов Сираков 08.04.2013 - Ивайло Харалампиев Стаматов 08.04.2013 - Иван Гарабед Вичинян 08.04.2013 - Иван Станчев Делев 08.04.2013 - Ирена Георгиева Кукузелова 08.04.2013 - Иринка Кирилова Анастасян 08.04.2013 - Калояна Атанасова Грозева 08.04.2013 - Катя Господинова Порязова 08.04.2013 - Костадин Киров Мънев 08.04.2013 - Костадин Христов Парашкевов 08.04.2013 - Красимир Славчев Кирилов 08.04.2013 - Красимир Тодоров Агов 08.04.2013 - Любозар Желев Желев 08.04.2013 - Мануил Валентинов Калудов 08.04.2013 - Мариела Захариева Радославова 08.04.2013 - Марио Ташков Вълков 08.04.2013 - Мария Иванова Иванова 08.04.2013 - Марияна Николаева Лефтерова 08.04.2013 - Мирослав Владимиров Панайотов 08.04.2013 - Михаил Николаев Николов 08.04.2013 - Младен Георгиев Иванов 08.04.2013 - Недялка Динева Грозева 08.04.2013 - Недялка Тодорова Митрева 08.04.2013 - Никола Георгиев Димитров 08.04.2013 - Николай Димов Полименов 08.04.2013 - Николай Иванов Юзбашиев 08.04.2013 - Панайот Стойчев Георгиев 08.04.2013 - Пенчо Михаилов Цонков 08.04.2013 - Петко Калоянов Калоянов 08.04.2013 - Петко Райчев Бухлев 08.04.2013 - Петър Парушев Парушев 08.04.2013 - Петър Славчев Мечев 08.04.2013 - Радостина Йорданова Сиракова 08.04.2013 - Росен Йорданов Иванов 08.04.2013 - Руси Асенов Ангелов 08.04.2013 - Светослав Господинов Славов 08.04.2013 - Севдалина Николова Пенева 08.04.2013 - Сийка Василева Стаматова 08.04.2013 - Станка Стефанова Димитрова 08.04.2013 - Станчо Георгиев Стоянов 08.04.2013 - Стела Стоянова Йорданова - Златева 08.04.2013 - Стефка Кирилова Димитрова 08.04.2013 - Стоил Колев Димитров 08.04.2013 - Стоян Господинов Георгиев 08.04.2013 - Стоян Тончев Желев 08.04.2013 - Стоянка Калчева Марчонова 08.04.2013 - Таня Вълчанова Николова 08.04.2013 - Теодор Николаев Пенчев 08.04.2013 - Теодора Димова Димитрова 08.04.2013 - Тодор Германов Матеев 08.04.2013 - Тодор Иванов Василев 08.04.2013 - Тодор Савов Иванов 08.04.2013 - Тодор Стоянов Дюлгеров 08.04.2013 - Тодорка Недялкова Атанасова 08.04.2013 - Филип Атанасов Винаров 08.04.2013 - Филип Тодоров Филипов 08.04.2013 - Хампарцум Хавагим Дженанян 08.04.2013 - Яна Друмева Маркова 08.04.2013 - Янчо Драгнев Ангелов 04.04.2013 - Андрей Станков Дерменджиев 04.04.2013 - Ваня Георгиева Чечева 04.04.2013 - Владимир Ботев Лапчев 04.04.2013 - Габриела Христова Гоцкова 04.04.2013 - Георги Стойчев Стоянов 04.04.2013 - Георги Тодоров Найденов 04.04.2013 - Дамян Рачев Дамянов 04.04.2013 - Десислава Кирилова Стоянова 04.04.2013 - Димитър Апостолов Апостолов 04.04.2013 - Димо Иринов Иванов 04.04.2013 - Димчо Богданов Богданов 04.04.2013 - Елена Василева Атанасова 04.04.2013 - Женя Василева Баракова 04.04.2013 - Калин Стоянв Иванов 04.04.2013 - Любомир Вичев Вичев 04.04.2013 - Милен Сяров Сяров 04.04.2013 - Милена Манолова Стоянова 04.04.2013 - Николай Георгиев Янков 04.04.2013 - Петко Атанасов Цанев 04.04.2013 - Пламен Георгиев Бъчваров 04.04.2013 - Пламен Юриев Куюмджиев 04.04.2013 - Радина Христова Мъглова 04.04.2013 - Радостина Николаева Иванова 04.04.2013 - Стойчо Николов Иванов 04.04.2013 - Стоян Николов Физиев 04.04.2013 - Татяна Димитрова Стоянова 04.04.2013 - Тодор Иванов Георгиев 04.04.2013 - Христо Николов Димитров 04.04.2013 - Цветелина Илчева Атанасова Дарения от физически лица за 2011г.

Обстоятелства по чл. 17 от ЗПП

Обстоятелства по чл. 17 от ЗПП Декларация (ПП НФСБ не е ползвала услугите на социологически и рекламни агенции) Декларация (ПП НФСБ не е ползвала движими или недвижими вещи държавна или общинска собственост ) Декларация (ПП НФСБ не е ползвала движими или недвижими вещи държавна или общинска собственост вариант.2)

Финансови отчети за предизборни кампании

Финансов отчет на кампанията за частични избори за кмет на Гостилица проведени на 13.03.2016 Финансов отчет на кампанията за частични избори за кмет на Маломир проведени на 13.03.2016 Финансов отчет за кампанията за президентски избори 2011 Финансов отчет за кампанията за местни избори избори 2011